نشریه دیده‌بان تحریم

باسمه تعالی

مطالعه و درک پدیده‌ی «تحریم» به دلیل تأثیر قابل‌توجهی که بر روابط بین‌الملل، اقتصاد و امنیت دارد، در چشم‌انداز جهانی امروز بسیار مهم است. تحریم ابزاری کلیدی است که توسط برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال قدرت و متقاعدسای به تبعیت از برخی خواسته‌ها و منویات استفاده می‌شود. اشراف بر نحوه‌ی عملکرد تحریم‌ها و اثرات بالقوه‌ی آن به متخصصان، تصمیم‌سازان و سیاست‌مداران کمک می‌کند تا موقعیت‌های پیچیده و چندوجهی ژئوپلیتیکی را با آگاهی و دوراندیشی بهتری مدیریت و چاره‌اندیشی کنند. در دنیای به‌هم‌پیوسته‌ای که رویدادهای یک منطقه می‌تواند در سراسر جهان بازتاب داشته باشد، درک جامع تحریم‌ها برای متخصصانی که درگیر امور جهانی هستند ضروری است.

دوهفته‌نامه‌ی «دیده‌بان تحریم» ناظر به یک نیاز فوری و مبتنی بر درک ضرورت رصد و تحلیل کنش‌های تحریمی بازیگران اصلی (تحریم‌کننده‌ها و تحریم‌شونده‌ها)، تولید و منتشر می‌شود. دیده‌بانی کنش‌های تحریمی در جهان و تلاش برای کشف دلالت‌های آن برای جمهوری اسلامی از رسالت‌های اصلی این نشریه است.