بررسی وضعیت صادرات گاز رژیم صهیونیستی

17 بهمن 1402

نویسنده: -

در حوزه گازی، رژیم وابستگی به واردات گاز نداشته و صادر کننده گاز است. بر اساس داده‌های وزارت انرژی رژیم صهیونیستی، تولید گاز رژیم صهیونیستی در سال 2022 به 21.9 میلیارد مترمکعب رسید که یک رکورد جدید برای این کشور است. تولید از خروجی میدان لویاتان 11.4 میلیارد متر مکعب، میدان تامار 10.2 میلیارد متر مکعب و در کاریش 0.3 میلیارد متر مربع است. مصرف داخلی رژیم 12.7 میلیارد مترمکعب بوده است.

همچنین وزارت انرژی رژیم صهیونیستی در اواخر اوت 2023 اعلام کرد که تولید گاز رژیم در نیمه اول سال 2023 در مجموع 12.3 میلیارد متر مکعب بوده و در مسیر رکورد تولید در سال 2023 قرار دارد. این وزارتخانه گفت که میدان گازی لویاتان 5.44 میلیارد متر مکعب در نیمه اول سال تولید کرده در حالی که تولید میدان تامار 4.91 میلیارد مترمکعب و کاریش 1.97 میلیارد متر مکعب بوده است.[1]

در بین وارد کنندگان گاز از رژیم، کشورهای اردن و مصر بزرگترین وارد کنندگان هستند. مجموع واردات این دو در سال 2022 با 29 درصد افزایش به 9.2 میلیارد متر مکعب رسیده است.

حجم واردات گاز مصر بیش از 20 میلیون متر مکعب در روز است. این حجم حدود 25 درصد تولید گاز رژیم صهیونیستی را شامل می‌گردد. انتقال گاز از دو طریق صورت می‌گیرد. خط لوله EMC که از طریق دریا به مصر می‌رسد و اکنون تعلیق شده چرا که تولید در سکوی تومار بعد از عملیات طوفان الاقصی متوقف شده است. خط لوله دیگر از طریق اردن به مصر به نام خط لوله فجر است. این خط لوله از طریق بندر عقبه از طریق دریا وارد مصر می‌گردد.

واردات گاز مصر از رژیم صهیونیستی به طور مداوم از سال 2021 در حال افزایش است و در سال 2022 افزایش بسیاری داده است. براساس نمودار زیر واردات مصر از رژیم به بیش از 700 میلیون متر مکعب در ماه جولای سال میلادی جاری رسیده است.

اردن نیز در سال 2022 از رژیم صهیونیستی 3.4 میلیارد متر مکعب گاز وارد کرده که نسبت به سال 2021 رشد 16 درصدی داشته است.

در جدول زیر مقاصد صادراتی گاز رژیم صهیونیستی آورده شده است.

وابستگی تولید برق رژیم صهیونیستی به گاز

در سال 2019 میزان وابستگی صنعت برق رژیم به گاز 70 درصد و تقریبا 30 درصد باقی مانده وابسته به ذغال سنگ بوده است. در سال 2023 دولت رژیم صهیونیستی اعلام کرد قصد دارد تا سال 2025 وابستگی خود به ذغال سنگ را از بین ببرد. به طور مثال اعلام شد تا سال 2024 نیروگاه برق اشکلون از ذغال سنگ به گاز تغییر سوخت خواهد داد.

پی‌نوشت____________________________________________________________________________________________________

[1] کاریش جدیدترین میدان گازی رژیم است که در اکتبر 2022 شروع به کار کرد، در حالی که لویاتان در سال 2019 و تامار در سال 2013 تولید را آغاز کردند.

برچسب ها