همکاری اردن و مصر با شرکت اسرائیلی Alon Gas Energy Development Ltd ، فعال در زنجیره تامین نفت و گاز رژیم صهیونیستی

23 خرداد 1403

نویسنده: -

مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل در قالب برنامه تحریم رژیم صهیونیستی، به منظور شناسایی زنجیره‌ی تامین نفت و گاز رژیم صهیونیستی، شرکت Alon Gas Energy Development Ltd را که یک شرکت اسرائیلی فعال در حوزه‌ی نفت و گاز است، شناسایی کرد. اطلاعات این شرکت را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

Alon Gas Energy Development Ltd از طریق شرکت‌های تابعه خود، در اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز طبیعی در اراضی اشغالی مشغول است. این شرکت همچنین میعانات گازی نیز تولید می‌کند. این شرکت به تولیدکنندگان خصوصی برق، واحدهای صنعتی و شرکت‌های واسطه فروش، گاز طبیعی ارائه می‌دهد.[1]

لوگو شرکت

در وب‌سایت این شرکت نوشته شده این شرکت گاز طبیعی را به اردن و مصر صادر می‌کند.[2]

متن نوشته شده در وب‌سایت این شرکت درمورد صادرات گاز به اردن و مصر

منابع —————————————————————————————

[1] https://www.jitta.com/stock/isr:algs

[2] https://alongas.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/

برچسب ها